SWOT-analys är ett vanligt förekommande planeringsverktyg som ger en strategisk översyn.

Färg bild av en SWOT-analys

Ordet SWOT är en akronym byggd på de engelska orden “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities” och “Threats”

När vi har sammanställt en SWOT-analys så ser ni mycket tydligare vad ni behöver jobba mer med. Ni kan då fortsätta arbetet med att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur ni ska göra för att minska svagheter och bemöta de risker/hot som vi har hittat.

Genom SWOT-analysen ser ni:

  • Styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för ert företags verksamhet.
  • Ett informations- och diskussionsunderlag som kan delas ut till era nyckelmedarbetare så att de kan sätta sig in i företagets situation, fundera, dra sina egna slutsatser och komma med förslag.
  • Ett fantastiskt bra underlag för er när ni ska formulera ert företags kommunikationsbudskap.
  • Ett underlag där ni kan förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

Om ni vill att Octagon genomför en SWOT för just ert företag, begär då en offert via knappen nedan eller gå in på sidan Kontakt.

Vill ni läsa mer om SWOT-analyser, gå in på wikipedia/SWOT-analys

Kontakt här!