Styrelseuppdrag Octagon kan lämna referenser ifrån.

Octagon har erfarenhet från styrelseuppdrag i olika företag och branscher. Nedan kan ni se företag där Octagon haft eller har en styrelseplats.

Det finns med all säkerhet möjligheter att förbättra styrelsearbetet i alla företag genom ökad kunskap och genom att ägna mer tid åt de affärsstrategiska frågorna. Ett problem i detta sammanhang är att det inte är självklart att en styrelse är vald utifrån affärsmässiga utgångspunkter. En övervikt av sådana ledamöter ger inte alltid de bästa förutsättningarna för att bidra till företagens affärsmässiga utveckling.

Lyssna med Octagon hur vi tillsammans med er kan skräddarsy en lösning för just ert företag.

Kontakt här!

Styrelseledamot

Styrelseledamot
2000-2005

Styrelseledamot

Styrelseledamot
2006-2007

Styrelseordförande

Styrelseordförande
2007-2012

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant
2011-

Styrelseledamot

Styrelseledamot
2014-2015