Säkerhetsanalys -En översyn av ert företags verksamhetsskydd.

säkerhetsanalys

Inom alla verksamheter finns säkerhetsrisker och hot som kan orsaka skador på både verksamheten och dess medarbetare. Dessa risker varierar naturligtvis, och är beroende på verksamhetens art.

Våra erfarenheter från säkerhetsanalys samt implementering av olika tekniska och mekaniska skydd säkerställer en väl genomförd analys, Octagon har mer än 20 års erfarenhet av säkerhetslösningar.

En väl genomförd säkerhetsanalys skall ge er ett bättre skydd till en lägre kostnad.

Octagons säkerhetsanalys ger er:

  • En god överblick över ert inbrottslarm, kameraövervakningssystem, passersystem och låssystem och underlättar därför vid prioritering av åtgärder.
  • Beslutsstöd för åtgärds- och investeringsplanering genom bl.a. analys av befintliga avtal.
  • En åtgärdsplan med förslag på kostnadsoptimering.

Försvarbara åtgärder

Allting går att skydda men åtgärderna måste vara försvarbara både ur ett handhavande- och kostnadsperspektiv vi är därför måna om att vårt förslag överensstämmer med ert önskemål om lösning, och kan bli en bra grund i ert fortsatta säkerhetsarbete.

Vill ni att Octagon genomför en säkerhetsanalys av just ert företag, begär då en offert genom att klicka på knappen nedan eller gå in på sidan Kontakt.

Kontakt här!