Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden.

Marknadsföring T.ex. val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa er med kring marknadsföring:

  • Optimering av er hemsida
  • Säljande nyhetsbrev via email
  • Uppdatering av er grafiska profil
  • Upprätta en plan för er marknadsbearbetning
  • En genomlysning av er nuvarande marknadsplan
  • Octagon kan också ta fullt ansvar för er marknadsföring genom ett interimsuppdrag

Till sist handlar det om att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias. Octagon kan hjälpa till med detta. Marknadsföring är inte bara att kommunicera ett budskap utan också hur man kommunicerar det. Marknadsföring är därför även den grafiska profilen (logotyp, visitkort, nyhetsbrev, hemsidan m.m.) men också valet av hur hur man fångar kundens intresse. Inbound marketing är ett exempel på en metod där vi via Internet försöker få kunden att hitta er istället för att som i mer konventionell marknadsföring  att ni söker upp presumtiva kunder. Ni kan få råd och idéer kring detta, så ta kontakt via knappen nedan.

Kontakt här!