Management är i ett akademiskt avseende ofta förknippat med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutvekling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor.

Management - Företagsledning

Octagon Development har som en del av sin affärsidé att på konsultbasis arbeta med managementfrågor. Konsultuppdraget kan bestå av att tillfälligt upprätthålla en företagsledande position vid vakans, eller också vara ett rent outsourcing uppdrag vanligen kallat ett interimsuppdrag.

Här följer några exempel på vad Octagon kan hjälpa er med:

  • Leda uppbyggnaden av ett nytt affärsområde
  • Leda avvecklingen av ett affärsområde
  • Genomföra en GAP-analys för att anpassa organisationen till dagens behov
  • Arbeta i ledande positioner genom ett interimsuppdrag
  • Agera “bollplank” åt ledningsgruppen
  • Genomföra försäljning eller förvärv av företag

Octagon Development tar uppdrag från ägare, styrelse eller CEO. Uppdraget kan i många fall vara att ge förslag på hur man kan utveckla och/eller optimera verksamheten. Stöd vid generationsskifte är ett annat exempel på uppdrag, där Octagon kan agera ur ett mentorperspektiv på distans.

Tveka inte att att ta kontakt även om ni har ett uppdrag av annan karaktär inom management, Octagon tar endast uppdraget om kompetensen för det finns…

Kontakt här!