Interimsuppdrag- så fungerar det.interimsuppdrag

 

Interim är latin för “tills vidare” och betecknar något tillfälligt, något i en övergångsperiod.

Arvodet för ett interimsuppdrag är högre än lönen vid en anställning. Men samtidigt är uppsägningstiden kort och företaget betalar inte avgångsvederlag eller pension.

Det är främst företag utanför börsen som hyr in chefer. För börsbolag är det ovanligt att hyra in vd eller ekonomichef, bland annat eftersom börsreglerna rekommenderar att dessa bör vara anställda i bolaget.

En så kallad Interim Manager har ett tidsbegränsat chefsuppdrag, till exempel som vd eller projektledare. Man är inte anställd av företaget och får inte lön. I stället betalar uppdragsgivaren ett arvode. Vill ni veta mer om interimschefsrollen, klicka här!

Vill ni anlita Octagon för ett interimsuppdrag, klicka på knappen nedan!

Kontakt här!