Nyhetsbrev via e-post

Här följer några tips

En bild på E-post

Starta med en intresseväckande ämnesrad – ämnesraden och avsändaren är det första mottagaren ser av ditt utskick. Se till att rubriken är relevant och skapar nyfikenhet. Testa gärna på en testgrupp.

Enkel, välorganiserad design – gör det enkelt för din läsare. Du har inte många sekunder på dig att väcka intresse.

Viktigaste informationen väl synlig i förhandsgranska – många användare klickar inte upp e-posten utan använder fönstret för förhandsgranska. Tänk på detta och ha ditt viktigaste budskap lättillgängligt.

Tydligt budskap vad mottagaren förväntas göra – ha tydliga rubriker och ikoner för det du vill att mottagaren ska utföra. Ska han eller hon köpa något eller tipsa en vän? Visa hur enkelt detta är.

Ha inte för många budskap – har du två budskap som är lika viktiga? Då kanske det går att vänta med det andra till nästa utskick för att slippa konkurrens om utrymmet.

Puff för engagemang i sociala medier – att mottagaren kan följa er på till exempel Facebook eller Twitter är enkelt att pusha för med en väl synlig ikon.

Erbjud mottagaren att välja bort specifikt innehåll – om mottagaren inte kan välja bort viss typ av information, finns risken att han eller hon avregistrerar sig helt.

Be om mottagarens preferenser – för att kunna individualisera utskicken är det bra att ha med länk till en webbsida där mottagaren kan fylla i sina personliga data.

Intresseväckande bilder – använd inte bara text för att beskriva ditt erbjudande. Låt även bilder och illustrationer tala för produkten/tjänsten.

Ha alltid en länk till avregistrering – även om du har jobbat mycket med allt ovanstående, finns det alltid personer som av olika anledningar vill avstå från dina utskick. Glöm därför inte att alltid ha med information i varje utskick hur man avregistrerar sig för framtida e-post.

Här kan du läsa mer om nyhetsbrev, MailerLite 

Vill ni ha hjälp att designa och skicka era nyhetsbrev, ta kontakt med Octagon via vår sida Kontakt. Eller via knappen nedan.

Kontakt här!