DuPont analys

-En modell för analys och värdering av ert företag.

DuPont analys

Modellen utvecklades av Du Pont-koncernen och används av företag runt om i hela världen. Analysen bygger på att man kopplar ihop resultat- och balansräkning. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen och avkastningspyramiden.

Modellen beskriver nyckeltal för lönsamhet (räntabilitet) som en funktion av företagets kostnader och dess kapitalbindning. Räntabiliteten kan ses som en funktion av vinstmarginalen (resultatet i procent av omsättningen) och kapitalets omsättningshastighet (kapitalbindningen). Enligt denna modell värderas tillgångar efter bruttobokföringsvärdet istället för efter nettobokföringsvärdet, för att de ska ge en högre avkastning på eget kapital.

En DuPont-analys visar att ROE (avkastning på eget kapital) påverkas av tre saker:

  • Verksamhetseffektiviteten, vilket mäts av vinstmarginalen
  • Effektiviteten i kapitalanvändningen, vilket mäts av kapitalomsättningshastigheten
  • Skuldgraden, vilket mäts genom att dela tillgångar med eget kapital (equity multiplier)

ROE = Vinstmarginal (vinst/försäljning) * Kapitalomsättningshastighet (omsättning/kapital) * Equity multiplier (tillgångar/eget kapital)

Modellen är mycket lämplig för att göra olika simuleringar, d.v.s. se hur t.ex. avkastningen på totalt kapital påverkas av olika förändringar av t.ex. resultat. Om ROE inte är tillfredsställande, kan en DuPont-analys hjälpa till att lokalisera den del av verksamheten som inte presterar tillräckligt bra.

Vill ni ha hjälp med att utföra en DuPont analys, ta då kontakt med oss via knappen nedan.

Kontakt här!