Företagsbesiktning, eller Due Diligence, är en arbetsprocess som syftar till att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar.

Due Diligence

Den engelska termen, due diligence (“skälig aktsamhet”), används ofta även i Sverige. Processen används vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt eller intellektuell egendom.

Företagsbesiktningen är i första hand ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget, i andra hand ett förhandlingsstöd i avtalsförhandlingen mellan köpande företag och säljande företag. En företagsbesiktning kan vara mer eller mindre komplex beroende på exempelvis hur pass stor eller komplicerad verksamhet som bedrivs av målbolaget eller hur pass väl en köpare känner bolaget, marknaden eller branschen. En företagsbesiktning kan utföras av förvärvaren själv men ofta anlitas externa konsulter, då den tar både tid och resurser.

Exempel på delar i en Due Diligence:

  • Finansiell besiktning: Inriktad på analys av bolagets redovisning med jämförelser över tiden eller med liknande företag. (En revisionsbyrå är ofta ansvarig för den finansiella genomgången.)
  • Legal besiktning: Inriktad på juridiska frågor som associationsrätt och viktiga avtal, bedömning om eventuella pågående tvister. (Utförs ofta av en advokatbyrå.)
  • Skattebesiktning: Inriktad på att bedöma skattesituationen med avseende på både inkomstskatt såväl som moms och punktskatter. Beaktar dels eventuella skattemässiga risker på grund av tidigare inlämnade deklarationer, dels möjlighet att använda koncernbidrag eller på andra sätt skatteoptimera efter förvärv. (Utförs ofta av skattexperter på advokatbyrå eller revisionsbyrå.)
  • Teknisk besiktning: Inriktad på att bedöma skicket och värdet hos en förvärvad tillgång. Kan även vara inriktad på att upptäcka eventuell miljöförstöring eller andra risker.

Undvik obehagliga överraskningar

Vår roll vid en företagsbesiktning är att samla in och verifiera information. För att säkerställa att du får rätt beslutsunderlag inleds varje uppdrag med en intervju. I en Due Diligence utförd av Octagon Development samarbetar konsulter, jurister och redovisningsspecialister kring ert uppdrag för att ge dig det bästa tänkbara underlaget för den fortsatta affären. Resultaten sammanställs och redovisas i en gemensam rapport, ett dokument som blir ett viktigt beslutsunderlag för den fortsatta affärsuppgörelsen.

Läs mer om företagsbesiktning på Due Diligece av Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet

Kontakta oss för en mer utförlig information om vad vi gör vid en företagsbesiktning. Ni finner våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Ni kan också kontakta oss via knappen nedan.

Kontakt här!