En analys är att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig.

Exempel på analyser

Octagon tar fram analyser och leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Allt går att analysera. Det viktigaste med att genomföra olika analyser är i vår värld att de skall leda framemot något som skapar affärsnytta.

Vill ni beställa en analys, här följer några exempel på vanliga analyser Octagon utför:

Allmänt om analyser 

När underlaget samlats in börjar analysarbetet och därefter rapportskrivandet. Dessa delar är båda mycket viktiga i utarbetandet av ett tillförlitligt beslutsunderlag. Om ni anlitar oss att sköta metodval och fältarbete, ingår en analys och en rapport i upplägget. Beroende på syftet med analysen och vald metod behöver verksamhetskunniga i olika hög utsträckning vara delaktig i analysarbetet. Det är viktigt att någon medarbetare från organisationen, som är insatt i både i den egna verksamheten och i hur undersökningen har genomförts, deltar och får insikt i hur analysen och sammanställningarna har gjorts. I annat fall finns det finns risk för missförstånd mellan er som beställare och oss konsulter vilket kan leda till rena fel i resultatet av analysen.

Skulle ni vilja ha en offert på vad det skulle kosta att genomföra en specifik analys hos ert företag, kontakta oss då på sidan Kontakt eller via knappen nedan.

Kontakt här!