Octagons tjänster är indelade i fyra affärsområden, Marknadsföring, Management, Projekt och Styrelsearbete

Octagon Affärsområden

Det finns ingen låsning till endast dessa affärsområden, men de avspeglar de huvudkompetenser Octagon besitter. Inom Octagon Development finns 25 års erfarenhet av att driva företag och frågor relaterade till detta. Så tveka inte att kontakta Octagon om ni har behov av stöd inom andra områden såsom, T.ex Försäljning, Ekonomi eller HR.

Inget uppdrag är för litet

Octagon Development kan arbeta med de flesta uppdrag som avser avveckling, utveckling och optimering. Uppdragen kan bestå av allt från att uppdatera ert marknadsregister, avancerade analyser av er verksamhet till att göra en Due Diligence ingför en strategisk förändring.

Kontakt här!