Välkommen till konsultföretaget Octagon Development

Octagon Development konsulter

Octagon har 25 års erfarenhet från olika företag och branscher genom uppdrag i olika befattningar. Nedan följer några exempel på uppdrag som Octagon Development kan hjälpa till med:

 • Projektledning.
 • Interimsuppdrag.
 • Arbetsledning.
 • Rekryteringsstöd.

 • Nytt affärsområde.
 • Skicka nyhetsbrev.
 • Marknadsföringsuppdrag.
 • Ersättare vid föräldraledighet.
 • Ny/Uppdaterad hemsida.

 • ISO Miljö/Kvalitets certifiering.
 • Bollplank åt styrelse/företagsledning.
 • Uppbyggnad av marknadsregister.
 • Säkerhetsanalys företag/privat.

Tveka inte att ta kontakt, det kostar inget att fråga!

Fokusområden

Marknadsföring

Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden. T.ex. val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Marknadsföring handlar också om att definiera...

Management

Företagsledning är i ett akademiskt avseende ofta förknippat med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutvekling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor...

Projekt

Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt projektresultat. En formell definition på projekt är: En temporär satsning för att...

Styrelsearbete

Styrelsens uppgift är att arbeta med strategiska frågor snarare än med verksamhetsfrågor.Det är en generell styrelsearbeteuppfattning att det talas för lite strategi och affärsutveckling i...

Referenser

Vad vill ni ha hjälp med?

Här följer några personliga referenser

Vårt samarbete har alltid varit det bästa och jag har stort förtroende för på vilket sätt han leder, så väl medarbetare som sig själv. Han har en väl utvecklad entreprenörsanda och brinner av att bygga och utveckla företag, något som kommit oss alla till glädje."
Peter Anthonsen f.d. Styrelseordförande i Antech Scandinavia AB
Jag har haft förmånen att arbeta med Stefan under min tid på Prio Security AB samt Antech Scandinavia AB. Som person är Stefan mycket driven och idérik samt mån om sin personal. Stefan besitter dessutom en gedigen kompetens inom ledarskap och försäljning och jag skulle varmt rekommendera honom för liknande uppdrag i framtiden."
Robert Laewen f.d. Key Account Manager Prio Security AB.

Octagons senaste uppdrag

Octagons senaste uppdrag

RTG ReportingTech Group AB

We hired Octagon Development when we needed to review our marketing. Firstly, we needed translation help of our website, and we...

Är ni nästa uppdrag...

Är ni nästa uppdrag...

Tveka inte att kontakta Octagon

Om ni funderar på att anlita ett konsultföretag för någon form av uppdrag, tveka inte att prata med Octagon. Det kostar inget att fråga...